17 MAI 2020 En hilsen fra klubbens leder.

17 MAI 2020 En hilsen fra klubbens leder.

Publisert av Reidun Elisabeth Teigen den 25.09.19. Oppdatert 17.05.20.

17 MAI 2020 En hilsen fra klubbens leder.

Kjære Norgesvenner. Gratulerer med dagen!

Jeg mener at 17 Mai er Norges viktigste dag og vi feirer mer enn Grunnloven, vi feirer vår frihet og vår nasjon. Vi feirer Norge!

8 mai i år var det 75 år siden vi fikk friheten vår tilbake etter en lang okkupasjon.

Nå har vi nok en gang kjent på portforbud, karantene og innskrenkede friheter, denne gangen kun for noen uker, heldigvis, men det bringer samtidig mine tanker på at vi mer enn bare å feire selve Grunnloven, så feirer vi egentlig nasjonens frihet og trygghet, når vi synger: Ja vi elsker dette landet.

La oss håpe vi får lov til å synge den i årene som kommer.

Men hva er det med: Ja vi elsker, som gjør oss så glad i den?

Sangen handler om Norges historie og kamp for frihet.

Noen av de største heltene i norgeshistorien er med.

 Ja, vi elsker; gir oss  et “lynkurs i norsk historie”: Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Vikingkongene Håkon, Sigurd og Sverre fulgte etter Harald og var kjent for ulike hendelser og bragder.

Vi husker dem fortsatt, kanskje nettopp fordi det står om dem i tredje vers.

I fjerde vers er det Tordenskjold, som var en ung, norsk krigshelt på begynnelsen av 1700-tallet.

Men det er ikke bare om konger og krigere, mye av teksten i femte og sjette verse minner oss om at det var et slit og et strev for vanlige folk å bo i Norge.

Folket i et lite land langt i nord måtte tåle krig og sult, men befolkningen skal ha mye av æren for seieren og uavhengigheten, som til sist ble vunnet.

Sangen vår har et sterkt fredsbudskap.

Ja, vi elsker er demokratisk. Det er aldri blitt gjort et offentlig vedtak om at Ja, vi elsker skal være vår nasjonalsang.

Men gjennom historien har sangen vist seg som et samlende element; først under unionsstriden med Sverige, under 2. Verdenskrig, på idrettsarenaene og 17. mai-feiringen, såvel som på minnestunder, som for 22.juli-ofrene.

Ja, vi elsker er kunst. Sangen er skrevet av en av Norges største diktere og komponister, og ikke på oppdrag fra myndighetene.

Ja vi elsker har en fengende melodi, som er ganske lett å synge.

I sangen «Ja, vi elsker», betoner de åtte strofene etiske vedier som ansvarlighet, samhold, trofasthet, historisk bevissthet, fredsvilje, forlik, utholdenhet, tillitsfullhet, forsakelse, skamfølelse og gudstro.

Det må være unikt at en nasjonalsang nevner ordet skam og streifer tanken om at man kan ha sviktet noen.

Å spore internasjonal empati i en nasjonalsang er usedvanlig.

Med disse ord vil jeg utbringe en skål for Norge, vår Grunnlov, vår Frihet og vårt lange vennskap med Spania.

Takk

Vedlegg: Teksten til "Ja vi elsker"

SE VIDEO PÅ KLUBBENS FACEBOOKSIDE.