Arne Flaten style=

Arne Flaten

Styreleder
Bjørn Væthe style=

Bjørn Væthe

Nestleder
Per Brandt-Hansen style=

Per Brandt-Hansen

Sekretær
Oddbjørn Fredriksen style=

Oddbjørn Fredriksen

Økonomiansvarlig
Grete Ebbell Hestnes style=

Grete Ebbell Hestnes

Styremedlem 1
Erling Oddvar Kaspersen style=

Erling Oddvar Kaspersen

Styremedlem 2
Odd Asmund Furuseth style=

Odd Asmund Furuseth

Varamedlem 1
Marit Ellingsen Qvam style=

Marit Ellingsen Qvam

Varamedlem 2