Generalforsamling 2023 (for året 2022) avholdes

Generalforsamling 2023 (for året 2022) avholdes

Publisert av Reidun Elisabeth Teigen den 14.12.22.

Kjære medlemmer i DNKCB: 

Generalforsamling 2023 (for året 2022) avholdes:

Mandag den 6. mars 2023 kl. 18.00 på Hotel Kaktus i Albir.

Alle medlemmer, som innen generalforsamlingens åpning har betalt sin medlemskontingent for 2023 kan delta på generalforsamlingen. Det vil bli gitt anledning til å betale kontingenten på Hotel Kaktus før generalforsamlingen.

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen:

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må leveres/sendes til Klubbens kontor innen 31.12.2022, i en lukket konvolutt merket «GF 2023». Alle forslag må være signert av den eller de som ønsker forslaget behandlet. Saker som leveres anonymt blir ikke behandlet.

Kandidater til styret:

Valgkomiteen setter stor pris på å motta forslag på gode kandidater til styreverv for den neste perioden. Forslag på kandidater leveres også skriftlig og signert av forslagsstilleren/forslagsstillerne, i lukket konvolutt merket "Valgkomiteen 2023" til Klubbens kontor innen 31.12.2022. Kandidater som foreslås må være forespurt og ha sagt seg villige til å delta i styret.

Generalforsamlingsbuffet

Etter generalforsamlingen håper vi at så mange som mulig av deltagerne på generalforsamlingen vil delta på Generalforsamlingsbuffet på Hotel Kaktus ca. kl. 19.30. Pris på buffeten blir i år: 22 € inkl. drikke. Påmelding og betaling hos Klubbverten, eller du kan melde deg på via internett her og betale til klubbens bankkonto eller med Vipps.
 
Vel møtt!

Med vennlig hilsen,
Styret

Den Norske Klubben Costa Blanca


E-post: info@dnkcb.com / www.dnkcb.com / www.facebook.com/dnkcb